Sexwerk

Sexwerk, of prostitutie is wanneer een prostituée tegen betaling openstaat tot seksuele handelingen met een klant. Het woord prostitutie of prostitueren is afgeleid van twee Latijnse woorden, pro (voor of vooraan) en statuere (plaatsen of zetten), dus het betekent letterlijk voorzetten of vooraan plaatsen. Een neerbuigende manier waarop een prostituée Lees verder